سفارش تبلیغ
صبا

صنعت چوب


ساعت 7:1 صبح چهارشنبه 85/4/28

روطوبت در چوب به سه صورت وجود دارد:

اب ازاد:اولین اب از تنه ی درخت بعد از قطع تنه ی درخت بعد از قطع شدن خارج می شود

اب اغشتگی:اب اغشتگی موجود در جداره ی سلول هاست که برای از بین بردن یا خارج کردن این اب تنه ی درخت را در گرمای شدید قرار می دهیم که در این صورت اب اغشتگی از چوب خارج می شود.

اب نهادی یا ساختمانی:ابی است که نمی توان از چوب جدا کرد این مقدار اب در اندازه گیری های رطوبتی چوب دخالت ندارد.

نکته»

رطوبت چوب را در هوای ازاد نمی توانیم از 15 درصدبه پایین برسانیم.

روش های خشک کردن چوب:

چوب خشک کنی طبیعی»در این روش محل انبار چوب ها را که در مواقع در یارد کارخانه می باشد باید کف ان را شن ریزی یا بتون ریزی یا سکوهای سیمانی به ارتفاع 40تا 60 درصدایجاد کرده و چوب ها را در روی سکوهای سیمانی به صورت ردیفی قرار داده وبین چوب ها حدود 5سانتی متر فاصله می گذاریم بعد از کامل شدن یک ردیف یک سری چوب دست کاش قرار می دهیم وردیف دیگری از چوب می چینیم باید توجه نمود که چوب های انبار شده حتما دارای ابعاد یک اندازه واز یک گونه چوب باشد همچنین بهتر است محیطی که چوب هارا انبار نموده ایم دارای سقفی بوده تا نور خورشید مستقیما به چوب ها بتابد و باعث ترک خوردن چوب ها نگردد همچنین از ریختن باران و برف بر روی چوب ها جلو گیری شود این روش به روش سنت معروفند و مدت زمان نسبتا زیادی لازم است تا چوب ها خشک شود که این زمان معمولا در محیط ها ی گرم وخوشک 4تا6 ماه می باشد ودرمحیط های سرد ومرطوب بالق بر 6ماه یا بیشتر از 6 ماه زمان برای خشک شدن چوب زیاد می باشد.

چوب خشک کنی مصنوعی یا در کوره

در چوب خشک کنی به صورت مصنوعی 3 فاکتور عمده وجود دارد که عبارتست از درجه ی حرارت . رطوبت و جریان هوا

قواعد خشک کردن چوب:

احتمال باختگی وپوسیدگی چوب را کاهش می دهد

مقاومت چوب با خشک کردن ان زیاد می شود

مقاومت اتصالات با میخ وپیچ در چوب های خشک بیشتر از چوب های تر می باشد

استفاده از چسب .مواد حفاظتی و محلول های کاهنده ی سرعت اشتعال چوب در صورت خشک بودن باز دهی بیشتری دارد

سبب خشک شدن وپرداخت شدن چوب می باشد

کاهش وزن چوب وکمتر شدن هزینه ی حمل ونقل ان

مزایای استفاده از خشک کردن چوب به طور مصنوعی:

خشک کردن چوب تا درصد رطوبت مورد نظر

حفاظت بیشتر چوب در مقابل امراز وحشرات به طوری که این عوامل بر اثر گرما در داخل کوره از بین می رود

معایب روش مصنوعی :

نیاز به هزینه ی اولیه ی زیادی دارد

ماهیت طبیعی چوب تا حدودی کم می شود یعنی رنگ چوب در اثر خشک شدن چوب در کوره کمی کم رنگ تر می شود.


¤ نویسنده: محمد رسول خطیب باشی

نوشته های دیگران ( )

ساعت 7:47 صبح یکشنبه 85/4/25

معایب چوب:

معایب چوب را بر حسب زمان ایجاد می کند و نوع ان به چند دسته تقسیم می شود

معایب طبیعی:مولین دسته مایب طبیعی چوب است که به جنس درخت محیط اطراف ان بستگی دارد و عبارتست از

گره ها:گره عبارتست از اثر شاخه ای که در تنه ی درخت ایجاد می کند و به صورت گره زنده وگره ی مرده بر روی چوب دیده می شود در مورد گره های زنده ی چوب شاخه هنوز به ساقه هیچ گونه وابستگی نداشته ورنگ ان از رنگ چوب تیره تر است وچوب های سوزنی برگ نصبت به پهن برگان گره های بیشتری دارد وگره ی مرده حاصل از قطع شاخه ی درخت در گذشته یا خشک شدن در گذشته است که پس از گذشت چند سال درخت روی ان را می پوشاند.گره ی زنده نسبتا مقاوم می باشد اما گره ی مرده مقاومت چوب را پایین می اورد

نمو یا غیر مرکزی (بیرون مرکزی)

در اثر عوامل محیطی مغز درخت به یک طرف از مقطع چوب ساقه منحرف شده ومغز ان ها در وسط تنه ی درخت قرار نداردیک طرف درخت دارای الیاف باز و چوب زیاد وطرف دیگر دارای الیاف بسته وچوب کم وفشرده به هم می باشد علت رویدن غیر مرکزی قرار گرفتن درخت در کنار سخره یا ساختمان ویا کنار جنگل وسراشیبی های تند ویا در معرض وزش باد های شدید قرار گرفته باشد.

پیچیدگی الیاف:

در حالت طبیعی الیاف چوب موازی بک دیگر ودر جهت ساقه هستند ولی در برخی از درختان بر اثر عوامل طیبعی مانند گرد باد ها الیاف به صورت پیچیدگی در می اید وتولیدچوب های کج تار در می اید که بر حسب قرار گرفتن الیاف چوب وچوب های مار پیچ واوریب تارد تابیده تار و........ نامیده می شود.

رشد پوشش اضافی یا پوست اضافی:

گاهی در اثر یخ زدن چوب ترک هایی در تنه ی درخت به وجود می اید الیاف کنار این ترک ها با رشد ونمو خود سعی می کنند روی ترک ها را بپوشانند که با عث ایجاد یک پوست جدید می گردد

معایب چوب بعد از قطع درخت:

قرچ ها وهشرات چوب خار وپوسیدگی چوب . دومین دسته از معایب چوب هجوم عوامل خارجی می باشد که در زیر شرح داده می شود.

قارچ ها در مناطق مرطوب به چوب ها حمله می کنند انواع گوناگونی از چوب ها وجود دارد که به چوب درختان سر پا یا ایستاده و چوب ها ی استصحال شده حمله ور می شود قارچ ها جزء گیاهان انگلی می باشد و به همین دلیل برای به دست اورن مواد غذایی به چوب حمله می کنند این تغذیه به دو صورت انجام می شود یا به نابودی چوب می انجامد که ان دسته از قارچ ها را نابود می کنند و یا این که به تعقیر رنگ چوب منتهی می گردد که در این حالت قارچ ها را رنگ کننده گویند به طور کلی قارچ های چوب خار در حرارت 20 تا36 درجه سانتی گراد ورطوبت 20 درصد به بالا فعالیت می نماید و بهترین شرایط جهت حمله به چوب در حالت ایده الرطوبت بین 25 تا 30 درصد می باشد.


¤ نویسنده: محمد رسول خطیب باشی

نوشته های دیگران ( )

ساعت 7:24 صبح پنج شنبه 85/4/22

چوب برون یا چوب جوان:

چوب بورون هنوز زنده است ومواد غذایی در ان جریان دارد وحفره های اوندی ان بزرگ تر از چوب درون است رنگ ان روشن تر است ویکی از دلایل ان وجود اب ومواد غذایی موجود در اوند های چوبی وابکش است چوب جوان هم کشیدگی بیشتری از چوب درون دارد قسمت خارجی چوب که وظیفه ی فیزیولوزی را انجام می دهد چوب بورون می گویند که ضخامت ان در گونه های مختلف چوب متغیر است

چوب درون نادرست یا کاذب:

در برخی از چوب ها نظیر راش که رنگ چوب درون با چوب بورون یک سان است و در حالت عادی تشخیص درون چوب و بورون چوب غیر ممکن است گاهی قسمت مرکزی چوب به شکل قرمز تیره دیده می شود که ان را چوب درون نادرست یا درون دروغی یا دل قرمزی چوب راش گفته می شوداین عیب اکثر درختان راش دیدهمی شود

چوب بخش روزانه ای وپراکنده ی اوند

در چوب و برخی از پهن برگ های منطقه ی معلوم اختلاف چوب بهاره وتابستانه زیادبوده ودر چوب بهاره اوند ها بسیار درشت دیده می شود که حتی در دوایر سالیانه به شکل یک حلقهی روزانه ای با چشم غیر مصلح دیده می شودچوب تابستانه اوند های کوچک داشته وضخامت دیواره ی سلول های ان به مراتب زیاد تر است این دو قسمت از چوب از هم متمایزند که به چوب های بخشی روزانه ای معروفند چوب های روزانه ای ایران عبارتند از:بلند مازو.ماچ.ازار.زبان گنجشکی.لیلکی.داغداغانو........در برخی دیگر از چوب های اوندی های بهاره وتابستانه به طور مخصوصی از هم تشخیص داده نمی شوند این گونه چوب ها را چوب های پراکنده ی اوندی گویند مانند :چوب راش.افرا.شمشاد.انجیلی.چنارو........

مغز چوب:

در مرکز ساقه ی درخت قرار دارد ونرم ترین قسمت چوب می باشد.

لایه ی زاینده یا کامبیم:

پس از تشکیل دسته عای چوبی وابکش اولیه بین این دو قسمت یک حلقه ی از سلول های زایا به نام کامبیم به وجود می اید که این سلول ها قابلیت تقسیم وزیاد شدن را دارد ودر هر دوره فعالیت یک طبقه چوب به طرف داخل ویک طبقه بافت ابکش به طرف خارج تولید می کنند.

بافت ابکش چیست؟همان پوست درخت

راههای تشخیص دهنده ی چوب ها:

چوب کاج:

مشخصات:چوب بورون سفید وچوب درون زرد مایل به قهوه ای روشن می باشد ودارای رزین زیاد

خواص:چوب این درخت نرم وسبک ودر روطوبت وتعغیر اب و هوا دوام خوبی دارد قابلییت تورق ان زیاد وکار با ان اسان می باشد در مقابل فشار های میکانیکی تقریبا ضغیف است.

مورد مصرف:چوب های طولنی.میز.خانه های چوبی.کاغذ.دروپنجره و..........

چوب راش:

مشخصات:چوب بورون صورتی مایل به قرمز وچوب درون قهوهای مایل به سرخ ودارای الیاف یک نواخت می باشد.

خواص:این چوب نصبتا سخت وسنگین وقدرت نگهداری میخ بالایی دارد ونصبت به خمش وضزبه مقاوم هستند.

مورد مصرف:تراورس راه اهن.نجاری.بشکه سازی.مبلمان.روکش.تخته چند لایه.قایق سازی.پارکت

چوب توسکا:

مشخصات:چوب ان صورتی یا قرمز کدر می باشد.

خواص:بدون بو.سبک ودارای الیاف ظریف کار با ان اسان وای چوب بی دوام می باشد وبه اسانی شکاف بر می دارد.

مورد مصرف:جعبه سازی.دورودگری.قایق سازی.مواد سازی و..............

چوب بلوط:

مشخصات:چوب بورون سفید تا خاکستری روشن وچوب درون قهوهای روشن می باشد.

خواص:دارای الیاف یک نواخت ومحکم بوده ودوام متوسطی داردمقاومت میکانیکی ان خوب ودوام ان درمقابل تعغیرات عوامل جوی نسبتا زیاد می باشد.

مورد مصرف:تراورس راه اهن.پارتک سازی.چوب های معدن.ساخت مبلمان چوبی و...........

گردو:

مشخصات:چوب بورون خاکستری متمایل به قهوه ای روشن وچوب درون قهوهای تیره می باشد.

خواص: دارای الیاف منظم ونا منظم ونقوش زیبا می باشدچوبی است نسبتا سنگین است.

مورد مصرف:مبلمان چوبی.قالب کفش.منبت کاری.کارهای هنریوتزئینی.خراتی و............

چوب ممرز:

مشخصات:چوب بورون سفید ویا سفید مایل به کرم وبه تدریج با چوب درون مخلوط می گردد.

خواص:چوب دارای الیاف موازی وسخت می باشد.

مورد مصرف:چوب های طولنی ومعادن دسته ی ابزار.تراورس.کاغذ سازی و............

چوب تبریزی(سپیدار.کبودی)

مشخصات:چوب بورون سفید تا رزد روشن وچوب درون رزد تا خاکستری روشن می باشد.

خواص:چوب فاقد بو وطعم می باشد ودارای مقاومت کمی است کار کردن با ان اسان است .نسیتا نرم .تا حدی در برابر شکاف خوردن مقاوم می باشد.

مورد مصرف:داربست شیروانی.جعبه سازی.کبریت سازی و............


¤ نویسنده: محمد رسول خطیب باشی

نوشته های دیگران ( )

ساعت 7:41 صبح چهارشنبه 85/4/21

مفهوم اصطلاحات پهن برگوسوزنی برگ:

اغلب گیاهان چوب ده به گردوسوزنی برگوپهن برگتقسیم می شوند که به ترتیب به درختان نرم چوب معروفند ووازهای سوزنی برگ وپهن برگ نمی توانند به طور کامل مورد قبول قرار گیرد همچنین باید در نظر داشت که اصطلاحات نرم چوب .سخت چوب نیز دقت زیادی ندارد چون بعضی از نرم چوب ها (سوزنی برگها(مانند درخت اورس چوب سختی درارند .گاهی به درختان پهن برگ به ترتیب درختان خزان کننده ودرختان همیشه سبز اتلاق می شود به طوری که اکثر درختان پهن برگ در پاییز وزمستان برگ ها یشان می ریزد وبیشتردرختان سوزنی برگ در تمام فصول سال سبز هستند وریزش برگ های ان ها به تدریج صورتمی گیرد ولی در این موارد استسناوجود دارد چنان چه درخت شمشاد که پهن برگ است همیشه سبز می باشد . از مهمترین درختان پهن برگ ایران می توان به راش.گردو.ملچ.افرا.نمودار.ممرز و..... اشاره کرد مهمترین درختان سوزنی برگ ایران عبارتند از کاج ایرانی.اورس.سروخمره ای.سرخ دار.زربین نام برد چوب درختان سوزنی برگ اغلب سبک ونرم بوده وبه اصطلاح نجاران خشک کار می گویند از معایب این چوب ها صمع ورزین از طرفی چوب این درختان زود تر وبهتر از چوب پهن برگان خشک می گردد واز همه مهمتر این که چوب سوزنی برگها دارای مصرف زیادی می باشد

معایب چوب سوزنی برگها وپهن برگها وتفاوت ان دو:

به عنوان مثال اغلب شاخه های مرده ی درختان سوزنی برگ مدتی در روی ساقه باقی می ماند وچوبشان گره های مرده ی زیادی دارد چوب درختان پهن برگ اغلب دارای رنگ ها ونقش ها ی متنوع می باشد به همین جهت در صنایع مبلمان وتزئینات ساختمان ها به کار رفته .زیباترین روکش های چوبی را از درختان پهن برگ بدست می اورند اما عیب عمده ی چوب گردو در ایران در درجه ی اول به مصرف مبل سازی وبه طور محدود برای قنداق تفنگ وقالب کفش به کار می رود به طور کلی چوب پهن برگ ها سخت تر وسنگین تر از چوب سوزنی برگان می باشد.

منظور از چوب های صنعتی چوب درختان جنگلی می باشد ومنظور از چوب های غیر صنعتی چوب درختان میوه می باشد.

تعریف چوب:

1) تعریف گیاه شناسی:

چوب مجموعه ای از بافت های ثانویه لیگنین شده گیاهان اوندی می باشد که در بین مغز ولایه ی سازنده ساقه.ریشه و شاخه قرار می گیرد.

2) تعریف تجاری:

چوب از قسمت داخلی ریشه . ساقه وشاخه ی درختان ودرخت چه ها که قالب تبدیل برای استفاده در مصارف گوناگون می باشد ساخه شده است که با کار نمودن بر روی ان می توان به ارزش ان افزود ومانند تهیه ی تخته چند لایه از چوب درخت راش

3)تعریف صنعتی:

چوب عبارتند از ماده ی جامد متخلخل فیبری شکل که دارای ساختمان سلولی سازمان یافته است.

چگونگی یک درخت:

درخت موجود زنده ای است که مانند سایر موجودات تنفس می نماید به طور کلی تنفس یک درخت مبادله ی گاز هایی همچون اکسیزن ودی اکسید کربن بین درخت ومحیط خارج می باشد به طور کلی درختان هر ساله با اضافه نمودن حلقه های سالیانه به رشد خود خود ادامه می دهند

اصطلاحات معمولی در علم چوب شناسی عبارتند از:

1) چوب بهاره وچوب تابستانه: در اغاز دوره ی رویش گیاهی به دلیل فراوانی شیره ی نباتی وعناصر چوبی حفره های بزرگ تر ودیواره های نازک تری دارد که چوب بهاره یا چوب دوره ی اغاز نامیده می شود در حالی که در پایان دوره ی رویش گیاهی حفره های این عناصر کوچکتر ودیواره ی انها زخیم تر می شود که به چوب تابستانه یاچوب پایان دوره معروف هستند

حد و رویش سالیانه:

حد فاصل چوب تابستانه سال قبل وچوب بهاره که به واسطه ی اخطلاف رنگ این دو چوب حد نام برده وبا چشم غیر مصلح می توان به شگل دایر محیط المرکز که دایر سالیانه نامیده می شود شناسایی نمود وسن درخت را به وسیله ی شمردن دایره ها می توان شمورد.


¤ نویسنده: محمد رسول خطیب باشی

نوشته های دیگران ( )

ساعت 7:44 صبح سه شنبه 85/4/20

چوب شناسی:

1=قسمتهای مختلف چوب

2=قسمتهای مختلف ساقه

3=طبقه بندی چوب ها

4=طریقه ی قطع درخت ها

چوب شناسی:

به طور کلی دونوع جنگل وجود دارد یک: جنگل طبیعی که همان طور که ازاسمش پیداست به صورت طیبعی وجود دارد ودومی جنگل دست کاش یا مصنوعی که توسط انسان با کاشت انواع نهال های درخت ها به وجود می اید برای بهره برداری از یک درخت که به سن برداشت رسیده است ان را قطع می کنند.

قطع درخت:

بهترین زمان برای قطع درخت اواخر پاییز واوایل زمستان است چون در ان هنگام درخت خواب است واملاح ومواد غذایی در ان جریان ندارد.بعد از قطع درخت حدود45 الی 60 روز در محل قطع شده باقی بماند بعداز قطع شاخه های فرعی وسر شاخه هاوتنه وتبدیل درخت به چندین عددتبدیل می شود.درختی که قطع می شود باید تا دو ماه در جنگل بماند تا مواد غذایی درون تنه از ان خارج شود واگر جوانهای بزند باید ان را سریعازد. بیشترین چوب مصرفی در پهن برگان است که به ان ها خزان کننده نیز می گویند.

چگونگی قطع درختان:

اولین مسعله ای که در هنگام قطع درختان قرار بگیرد محل افتادن درخت پس از قطع ان می باشدکه بایدبهترین نقطه راانتخاب کردجهت افتادن درخت درجهت دلخواه باید یک نفر با یک طناب بلند دو طرف درخت را ببندد وبه طرفی که درخت می خواهد بیفتد بکشد سپس باید در جهت افتادن درخت تا مغز درخت یک برش زده شود وبعدبا یک زاویه ی گوه مانند تا محل برش بریده شود وسپس از جهت مخفالف با اره برقی یا موتوریی یا زنجیری یا تبری حدودا 5 سانتی متر بالاتر ار برش جلویی عملیات برش را انجام دهید.

تعرف درخت جنگلی:

گیاهی است چوبی که دارای یک تنهی اصلی می باشد ودر شرایط مساعد بلندی ان به7 متر برسد مانند راش در صورتی که گیاه دارای تنه چوبی بوده ولی ارتفاع ان به 7متر نرسیده درخت چه نامیده می شود مانند زالزالک

اعضا وتشکیل دهنه ی درخت:

درخت از دو عمده ی زمینی وهوایی تشکیل شده است قسمت زمینی شامل ریشه های اصلی وفرعی وتارهای کشیده می باشد وقسمت هوایی شامل ساقه شاخه های اصلی وفرعی وبرگ ها می باشد یک درخت جنگلی از پایین به بالا شامل قسمت های زیر می باشد

1:ریشه که عضو زیر زمینی درخت محصوب می شود ووظیفه یان جذب اب واملاح معدنی است

2:طوقه:عبارست از حد فاصله بین ریشه وساقه ی درخت ودر حالت طبیعی درمجاورت سطح خاک قرار می گیرد

3:ساقه: به قسمت هوایی درخت از طوقهتا جوانه ی انتهایی اتلاق شود.

ساقه در برخی از درختان همانند سوزنی برگها بدون انشعاب است ولی در برخی از درختان پهن برگ گاهی منشعب می شود

الف) کنده: قسمتی است از ساقه به اقسام ریشه ها تا ارتفاع تقریبی نیم تایک متری از سطح زمین

ب) نته: به قسمتهایی از ساقه از بالای کنده تا محل ضحور اولین شاخه ها گفته می شود وپر ارزش ترین قسمت ساقه ی درخت های جنگلی را تشکیل می دهد تنه وظیفه ی نگهداری کاج ومواد غذایی وذنجیره ای را بر عهده دارد مواد اصلی غذایی توسط لوله هایی به نام اوند از تنه به طرف بالا حرکت کرده از شاخه ها گذشته وبه برگ ها می رسد وبه مواد سازنده ی چوب تبدیل می شود پس از مدتی به صورت لایه ای نازک به نام ورقه ی زایده یا لایهی زایده که بین پوست وچوب واقع است وتا ریشه ادامه دارد به سوی پایین باز می گردد.

پ) دار: قسمتی است از ساقه از بالای کنده تا بلندی ساقه از لحاظ ابعاد قابل استفاده برای تهیه ی چوب کار الواروترائرس باشد

ت) تیرک:عبارتست ار قسمت فوقانی ساده از بالای دار تا جوانه ی انتهایی که مانند سر شاخه به مصرف می رسد

ج) تاج وگرزان : به مجموعه ی درختی گفته می شود که بالاترین نقطه ی درخت است که مواد غذایی از ریشه به دین قسمت هدایت می شود ودر برگ ها با هوا ترکیب وبه مواد غذایی ولایه ی زاینده تبدیل می شود زیر برگ ها حفره هایی وجود داردکه گاز کربنیک هوا داخل ان ها می شود در اطراف این سوراخ ها مادهای وجود دارد به نام کلوروفیل یا (سبزینه) که از افتاب کمک گرفته گاز کربنیکرا به کربن واکسیزن تجزیه می کند

ح) وظیفه ی ریشه: وظیفه ی نگهداری تنه درخت به صورت ایستاده است.

روش های حمل گردینهاز جنگل به صورت های زیر متداول مباشد:

الف) حمل با چهار پایان

ب) حرکت دادن با سورسوره

پ) به وسیله ی تراکتور

ت) توسط سیم نقاله

ج) راننده شده در اب

ح) انتقال به وسیله ی کامیون


¤ نویسنده: محمد رسول خطیب باشی

نوشته های دیگران ( )

<      1   2      
3 لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خانه
وررود به مدیریت
پست الکترونیک
مشخصات من
 RSS 

:: بازدید امروز ::
10
:: بازدید دیروز ::
7
:: کل بازدیدها ::
52266

:: درباره من ::

صنعت چوب


:: لینک به وبلاگ ::

صنعت چوب

:: آرشیو ::

پاییز 1385
تابستان 1385
زمستان 1384

:: اوقات شرعی ::

::وضعیت من در یاهو ::

یــــاهـو

:: خبرنامه وبلاگ ::